Elöverkänsligas Riksförbund

Stödjer dem som drabbats av elöverkänslighet, skadats av elektromagnetiska fält från till exempel bildskärmar, mobiltelefoner eller liknande miljöfaktorer. Arbetar för elöverkänsligas medborgerliga rättigheter och för en bättre IT- och elmiljö.

Postadress: Blåsutvägen 53, 121 36 Johanneshov
Besöksadress: Blåsutvägen 53, nb
tel: 08-712 90 65, fax: 08-712 89 48
e-post: info@eloverkanslig.org
webb: eloverkanslig.org

Allt fler människor mår dåligt i IT-miljö och vid användning av elektrisk/elektronisk utrustning. Vanliga symptom är hudbesvär, huvudvärk, eller influensaliknande symtom, illamående, yrsel eller ljuskänslighet. Många får symtom från nervsystemet; hjärnstress: försämrat korttidsmine, koncentrationsproblem och onormal trötthet. All elektrisk utrustning avger elektromagnetiska fält. Mobiltelefoni och utrustning för trådlös kommunikation avger högfrekvent elektromagnetisk strålning och mikrovågor. Många forskningsresultat visar att detta allvarligt kan påverka hälsan.

Med den snabba utvecklingen av vårt trådlösa IT-samhälle blir det allt svårare att hitta miljöer som en elöverkänslig person klarar. Högfrekvent strålning från trådlös kommunikation, elektronik och elektriska installationer kan ge akuta symtom. Lysrör och lågenergilampor kan göra det svårt att vistas i offentlig miljö. Men det finns en hel del man själv kan göra för att förbättra sin miljö och sin hälsa.

Som medlem i Elöverkänsligas Riksförbund får du information om elöverkänslighet, bland annat genom tidningen Ljusglimten, möjlighet att medverka i lokala aktiviteter samt råd och stöd vid kontakter med myndigheter. Ditt medlemskap bidrar också till kampen för att elöverkänslighet ska bli en accepterad diagnos och att erfarenheter från överkänsliga ska tas tillvara. Förbundet bildades 1987 under namnet Föreningen för El- och Bildskärmsskadade och har 18 länsförbund.