Elisabeth WalleniusHär skriver jag om frågor som rör personer med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar. I mitt uppdrag som ordförande vill jag bidra till att förbättra förhållanden för personer som har funktionsnedsättningar och framförallt synliggöra det som är okänt och inte så framträdande.

Bakgrunden till mitt engagemang inom funktionsrättspolitiken är min dotter som har ett komplicerat och mycket sällsynt missbildningssyndrom. Jag var med och startade Riksförbundet Sällsynta diagnoser 1998, och var ordförande till våren 2018.

Samverkan och solidaritet är viktigt för mig.

Lisa (Elisabeth) Wallenius

Blogginlägg: Vi vill se en funktionshinderpolitik för riktig förändring

Den 30 november beslutar Riksdagen om en ny funktionshinderpolitik. Det är verkligen på tiden. Regeringen har föreslagit ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i…

Blogginlägg: Sluta blanda bort korten, Regnér!

Beskedet från Åsa Regnér om att regeringen ska utforma en tillfällig lag som stoppar omprövningarna av behov av stöd enligt LSS är välkommet. Det är en samlad funktionsrättsrörelse som tillsammans med andra lyckats pressa fram detta besked från regeringen och…

Blogginlägg: Alla får inte sina mänskliga rättigheter uppfyllda

Idag firar vi FN-dagen. Vi i Funktionsrätt Sverige deltar i arbetet med flera av FN:s konventioner och för vårt intressepolitiska arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen, en självklar ledstjärna. Tyvärr måste det sägas att Sverige inte…

Blogginlägg: Funktionsrätt är inget särintresse

Partiledardebatterna avlöser varandra så här ett år före valet. Jag har ju viss erfarenhet av sådana debatter och partiledarutfrågningar. Inför en heldag med Public Service-företagen häromveckan fick jag anledning att fundera över hur ofta jag fått chansen att tala om…

Blogginlägg: Känner du till Tiergartenstrasse 4?

Känner du till Tiergartenstrasse 4 i Berlin? Troligen inte. Den gav namn till ett av de utrotningsprogram som nazisterna genomförde i Tyskland fram till andra världskrigets slut. Aktion T4 var ett program för att mörda människor med psykiska eller fysiska…

Bristande jämlikhet – ödesfråga för Sverige

Så har mandatperiodens sista statsbudget presenterats. Det är en typisk valbudget som rimmar väl med det ekonomiska läget. Här finns något för alla att glädjas åt: sänkt skatt för pensionärer, klimatinvesteringar, mer pengar till sjukvården. För stora grupper människor med…