”Arbetet med att skapa mer tillgängliga lärmiljöer behöver sätta fart”

En granskning från Skolinspektionen visar att två av tre skolor behöver arbeta mer med att identifiera och undanröja hinder i lärmiljön för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

– Det här är oroande. Fler skolor behöver sätta fart med det systematiska arbetet för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever och här har rektorn en viktig roll, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige i en kommentar.

Två elever sitter i skolbänkar bredvid varandra och arbetar

Forskning visar att den fysiska utformningen av lärmiljöer kan höja skolresultaten med upp till 16 procent, Men en ny rapport från Skolinspektionen visar att endast 8 av 30 granskade skolor i hög utsträckning arbetade med att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna. På en fjärdedel av skolorna fann Skolinspektionen omfattande kvalitetsbrister i den fysiska tillgängligheten.

Kan förbättra med små medel

Även om problemen är stora lyfter Skolinspektionen även fram positiva exempel i sin granskning. De betonar att det går att åstadkomma mycket med små medel och att små förändringar i lärmiljön kan göra stor skillnad för den enskilde eleven.

Det finns en hel del verktyg att arbeta med för att öka tillgängligheten i skolmiljöer. Bland annat har Boverket tagit fram en vägledning för inkluderande lek- och lärmiljöer. Här framhålls vikten av att utgå från universell utformning när förskole- och grundskolemiljöer gestaltas.