Press: Otillräckligt förslag om smittbärarpenning

Det är bra att regeringen nu föreslår en smittbärarpenning för närstående till personer som riskerar ett allvarligt förlopp vid covid-19. ”Tyvärr är förslaget så ogenomtänkt, att ytterst få av närstående till personer i riskgrupp kommer att kvalificera sig för att kunna söka ersättningen”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande i Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande. ”Men närstående kommer förstås att fortsätta att stanna hemma från jobbet för att skydda sina nära från smitta, det är en självklarhet för de allra flesta.”

Funktionsrätt Sverige har under hela våren drivit på frågan om en förebyggande sjukpenning för personer i riskgrupp och en närståendepenning, med syftet att skydda personer i riskgrupp från att smittas av sina nära anhöriga. Vi välkomnade därför förslaget om en förebyggande sjukpenning som kom i början av juni, men var kritiska till att närstående inte omfattades.

”Vi har följt utvecklingen hos våra medlemsförbund och vet att många närstående varit hemma från arbetet, utan ersättning, sedan början av mars, för att skydda sina närstående i riskgrupp”, säger  Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige. ”Konsekvensen blir ofta en havererad privatekonomi som förstärker stressen och oron.”

Beskedet om att en så kallad smittbärarpenning var på gång var därför glädjande. Tyvärr är avgränsningen av vilka närstående som ska omfattas av ersättningen alltför snäv. Den innebär att endast närstående, som arbetar minst halvtid som personlig assistent till sin anhöriga, eller får närståendepenning för att vårda sin anhöriga i riskgrupp och samtidigt har ett förvärvsarbete, kan söka smittbärarpenning. Dessutom måste personen i riskgrupp ha assistans beviljad med minst 20 timmar i veckan. Som det är formulerat i förslaget, innebär det att hela den kommunala assistansen lämnas utanför förordningen.

”Detta är problematiskt på flera sätt”, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”Dels har långt ifrån alla personer i riskgrupp personlig assistans, dels ingår inte alla personer som har personlig assistans i riskgrupp. Endast en mindre grupp närstående kommer att beröras av smittbärarpenning och därmed kommer få personer i riskgrupp att skyddas. Denna bild delas av flera av våra medlemsförbund.”

Funktionsrätt Sverige konstaterar att man i arbetet låtit sig vägledas varken av den riskanalys som Socialstyrelsens genomfört eller av syftet att garantera en försörjning för de som riskerar att bli väldigt allvarligt sjuka vid covid-19.

”Det rimliga är att regeringen tar tillbaka och reviderar förslaget så att samtliga närstående till personer i riskgrupp kan ha rätt till smittbärarpenning, om deras arbetssituation innebär risk för smitta, säger Elisabeth Wallenius.

Funktionsrätt Sverige reagerar också på förslaget om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt.

”Även här är regeringens avgränsning alltför snäv”, fortsätter Elisabeth Wallenius. ”Ytterst få föräldrar till barn med funktionsnedsättning beviljas den här typen av föräldrapenning vid allvarlig sjukdom. Eftersom barn inte bedöms riskera ett allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19 omfattas inte föräldrar av förslaget till smittbärarpenning. Samtidigt är många föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättning oroliga och avstår från att arbeta, även om det innebär förlorad inkomst, för att inte riskera sitt barn liv och hälsa. Dessa lämnas helt utan skydd. Här skulle vi gärna se en ny riskanalys från Socialstyrelsen så att riskerna för barn tydliggörs bortom allt tvivel.”

Läs regeringens förslag samt Funktionsrätt Sveriges remissvar