Bilden visar ett digitalt möte med tre personer i tre rutor. Det är Gabriella Ahlström längst uppe till vänster och Elisabeth Svantesson till höger längst upp. Nedanför dem syns en teckenspråkstolk.

Bilden visar ett digitalt möte med tre personer i tre rutor. Det är Gabriella Ahlström längst uppe till vänster och Elisabeth Svantesson till höger längst upp. Nedanför dem syns en teckenspråkstolk.