Välkommen till Patientriksdagen 2024!

- En halvdag fylld med intressanta gäster, interaktiva workshops och givande diskussioner

Bild med texten: Framtidens sjukvård börjar med patienterna

För femte gången kommer patientorganisationer, politiker och sakkunniga samlas vid ett unikt tillfälle där patienter, närstående/anhöriga och patientföreträdare styr agendan och diskussionen.

Anmäl dig redan idag – antalet platser på Kulturhuset är begränsade och det är först till kvarn som gäller.

När: 20 maj
Tid: 13.00-16.15
Plats: Kulturhuset i Stockholm och digitalt

Moderator: Annie Lööf, fd partiledare för Centerpartiet
Talare: Jakob Forssmed (KD), socialminister öppningstalar och fler talare tillkommer
Avgift: Patientriksdagen är kostnadsfri

Anmälan

Anmäl dig till Patientriksdagen via den här länken

Årets tema

Många patienter erfar idag att de inte får tillräckligt bra vård på grund av att information om deras hälsa och vård inte delas mellan vårdgivare. Tillgång till hälsodata kan rent av vara livsviktigt och ett måste för en jämlik, innovativ och patientsäker vård.

Regeringen har precis påbörjat utvecklingen av en nationell digital infrastruktur för delning av hälsodata. I Tidöavtalet finns en överenskommelse om att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan. Det gäller på såväl kommunal som regional nivå. Dessutom väntas förhandlingarna av förordningen European Health Data Space (EHDS) inom EU vara klara under våren. Antas förordningen kommer den medföra stora förändringar inom vården och för patienten.

Tillgång till hälsodata spelar stor roll för att patienten ska få den bästa vården. Vi välkomnar utvecklingen. Men patientföreningar måste involveras för att säkra att patientperspektivet inte går förlorat i införandet av en nationell digital infrastruktur för hälsodata. Bland alla tekniska frågor får våra behov och rättigheter inte glömmas bort. Vi patienter ska ha makten över vår hälsodata och tillgång till den oavsett var i vården vi befinner oss.

Upplägg – en interaktiv halvdag

Under årets Patientriksdag finns det möjlighet att delta både fysiskt och digitalt. Det mycket uppskattade påverkanstorget, en form av interaktiv workshop, kommer att vara en viktig del av Patientriksdagen. Under påverkanstorget ges deltagarna möjlighet att diskutera angelägna och viktiga frågor inom ramen för det övergripande temat. Precis som tidigare år kommer även en rad intressanta gäster att dela med sig av insikter och kunskap.

Vid eventuella frågor eller synpunkter, vänligen kontakta koordinatorn för Patientriksdagen 2024 Roshan Tofighi e-post roshan.tofighi@novartis.com

Varmt välkommen till Patientriksdagen 2024!
Arrangörer: Astma- och Allergiförbundet, Blodcancerförbundet, Bröstcancerföbundet, Riksförbundet HjärtLung, Huvudvärksförbundet, Neuroförbundet, Reumatikerförbundet, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, i samarbete med Funktionsrätt Sverige, Lif, AbbVie, Amgen, Astellas, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim AB, Bristol Myers Squibb, Janssen-Cilag, Merck, Novartis, Pfizer, Roche och Sanofi.

Loggor för arrangörer och samarbetspartners