Press: Funktionsrätt i Europa-Vad vill riksdagspartierna?

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Då ska medlemsländerna i EU rösta fram de partier och företrädare som de vill se i parlamentet. Från Funktionsrätt Sverige vill vi förstås se företrädare som driver frågor om funktionsrätt. Därför har vi ställt sju frågor om funktionsrätt till våra riksdagspartier.

Den tydligaste skiljelinjen mellan partierna handlar om synen på den europeiska pelaren för sociala rättigheter, där Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna är positiva medan Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna delar uppfattningen att sociala rättigheter inte ska regleras på EU nivå.

EU måste arbeta med funktionsrätt eftersom Funktionsrättskonventionen är den första konvention som undertecknats av EU, och det första traktat som undertecknats av en region. Vi vill därför mobilisera rörelsen för att engagera sig och motivera så många som möjligt att använda sin röst i valet i maj. Det gör vi bland annat genom att idag den 19 mars anordna en temadag om Europavalet på Europahuset i Stockholm. Under dagen sker bland annat ett samtal mellan partiernas kandidater till Europaparlamentet.

Tillgängliga val är demokratiska val

I Sverige visar Myndigheten för delaktighet, MFD att en tredjedel av de personer med funktionsnedsättning som röstade i riksdagsvalet hösten 2018 upplevde bristande tillgänglighet. Funktionsrätt Sverige hoppas att tillgängligheten är bättre under valet till Europaparlamentet. På europeisk nivå agerar European Disability Forum, EDF för rätten att få rösta. I uppropet ”Europaval för alla” efterlyser EDF åtgärder från EU: s regeringar. Huvudbudskapet är att europeiska ledare har ett ansvar att göra Europa mer demokratiskt. Att över 80 miljoner europeiska röster spelar roll. Personer med funktionsnedsättning i Europa får fortfarande år 2019, sin rösträtt inskränkt eller till och med indragen. Det handlar exempelvis om otillgängliga vallokaler, komplicerade instruktioner och oläsliga valsedlar.

Vill du bidra till att röstdeltagandet ökar inom hela EU, skriv på EDF:s upprop. Länk till uppropet på EDF:s hemsida

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk