Press: Konferens om tillgänglighet och artificiell intelligens i EU

Nu på fredag den 31 mars samlas den europeiska funktionsrättsrörelsen, beslutsfattare och forskare i Stockholm för att samtala om funktionsrätt, tillgänglighet och AI inom EU.

Välkommen till en heldagskonferens om funktionsrätt i EU!

Med anledning av det svenska ordförandeskapet i EU anordnar vi och våra europeiska kollegor en konferens i Stockholm. Konferensen kommer att lyfta prioriteringar och vikten av att personer med funktionsnedsättning inte lämnas utanför i den snabba industriella revolutionen som nu sker inom artificiell intelligens(AI).

EU är en av 186 parter som antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). I konventionen är tillgänglighet en allmän princip för att säkerställa fullständig och jämlik delaktighet och inkludering i samhället. Användningen av universell utformning när det gäller allt nytt, inkluderar även ny teknik och AI.

Under förmiddagen behandlas situationen för personer med funktionsnedsättning i Europa.I ett panelsamtal får vi höra mer om EU:s nya tillgänglighetscenter och utmaningar att nå ut med tillgänglighetslagar i regioner och kommuner.

Eftermiddagen ägnas Artificiell Intelligens, AI och funktionsrätt. Ett högaktuellt ämne med koppling till en förordning som ska förhandlas fram under det svenska ordförandeskapet.

Tid: Fredagen den 31 mars kl 09:30 – 17:30
Var: Digitalt via Zoom (Länk till anmälan nedan)

Medverkande är bland andra:

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall 

Gerard Quinn, FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
Abir Al-Sahlani, parlamentsledamot och medlem i Disability Intergroup.
Jutta Treviranus, kanadensisk forskare i inkluderande design, som bland annat leder projektet Wecount.
Anna Felländer, forskare, grundare och vd för anch.AI

Arrangörer: European Disability Forum och Funktionsrätt Sverige

Fullständigt program och anmälan (Observera att anmälans stängs onsdag den 29 mars)

 

Läs pressmeddelandet på ViaTT:

Funktionsrätt i fokus för konferens om tillgänglighet och artificiell intelligens i EU | Funktionsrätt Sverige