Press: Funktionsrättsrörelsen överlämnar 73-punktsprogram till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Hög- eller lågkonjunktur spelar inte någon större roll, sysselsättningsgraden hos personer med funktionsnedsättning är betydligt lägre än för befolkningen i stort. ”Det här är oerhört kostsamt både för samhällsekonomin och den enskilde. Funktionsrättsrörelsen är beredd att ta tag i problemen och idag överlämnar vi – 50 organisationer – vårt eget 73-punktsprogram om arbetsmarknadspolitiken”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Arbetsmarknadspolitiken för personer med funktionsnedsättning är eftersatt. Sedan 1980 när lönebidraget infördes och Samhall grundades, har inga reformer som har haft någon större betydelse genomförts. För snart tio år sedan överlämnade FunkA-utredningen sina förslag men fortfarande är sysselsättningsgraden betydligt lägre än för övriga befolkningen.

”Vi välkomnar förändringen av Arbetsförmedlingen eftersom vi behöver något bättre, samtidigt är vi oroade över utgången. När vi nu ser politiska möjligheter

Lisa Wallenius Foto Linnea Bengtsson
Bild på Funktionsrätt Sveriges ordförande Elisabeth Wallenius. Foto Linnea Bengtsson

att reformera arbetsmarknadspolitiken behövs vår kunskap och erfarenhet. Med våra 73 konkreta och utan dröjsmål fullt genomförbara förslag vill vi sända en tydlig signal till politiken att funktionsrättsrörelsen står beredd att ta ett kraftfullt helhetsgrepp om problemen. Vi förutsätter att regering, samarbetspartier och riksdag är beredda att göra detsamma”, kommenterar Elisabeth Wallenius.

Ett av förslagen handlar om att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” i de arbetsmarknadspolitiska funktionshindersstöden. Begreppet grundlägger negativa attityder hos arbetsgivare, arbetsförmedlare och arbetssökande och har dessutom kritiserats av FN:s övervakningskommitté för Funktionsrättskonventionen. Andra förslag handlar om att en särskild översyn av de arbetsmarknadspolitiska stöden till personer med funktionsnedsättning behöver tillsättas samt att funktionsrättsrörelsen aktivt involveras i det fortsatta reformarbetet. Vi lyfter också att följderna av Coronapandemin riskerar att fler hamnar allt längre bak i kön.

”Vi är oroade över att situationen ytterligare försämras. Som vi ser det behövs en riktad och offensiv arbetsmarknadssatsning för personer med funktionsnedsättning i återstarten efter pandemin”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Inspirerade av Januariöverenskommelsens 73-punktsprogram överlämnar 50 organisationer idag kl. 14.15 ett eget 73-punktsprogram om arbetsmarknadspolitiken till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Läs mer om 73-punktsprogrammet och vilka organisationer som ställt sig bakom det.

Ta del av pressmeddelandet i Newsmachines pressrum.

Presskontakt
Annica Nilsson, Intressepolitisk utredare, annica.nilsson@funktionsratt.se, 08-546 404 24, 076-697 80 55
Nicklas Mårtensson, Generalsekreterare, nicklas.martensson@funktionsratt.se, 08-546 404 23