Inbjudan: Presskonferens tillsammans med Föreningen JAG om nazisternas närvaro i Almedalen

Cecilia Blank, verksamhetschef Föreningen JAG, Magnus Andén, ordförande Föreningen JAG och Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Välkommen på presskonferens!

Torsdag 6/7 kl 18 i JAG-tältet på Hamnplan, Almedalen

Medverkande: Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige, Cecilia Blank, verksamhetsansvarig Föreningen JAG och Karin Tengby, Stiftelsen Natur & Kultur.

Torsdag den 6 juni avslutar Föreningen JAG sin medverkan i Almedalsveckan i Visby, eftersom föreningen i år blivit placerade mitt emot en nazistisk organisation.

När Föreningen JAG klockan 18 plockar ned sitt material i tältet på Hamnplan är Funktionsrätt Sverige med och sätter upp en utställning om T4 – Nazitysklands program för utrotning av personer med funktionsnedsättningar. Bakgrunden är den debatt som uppstått om antidemokratiska organisationer i Almedalen och därmed vilken människosyn som accepteras som en del i det offentliga samtalet.

Funktionsrätt Sverige deltar i Almedalen för att sätta fokus på funktionsrättsfrågor och mänskliga rättigheter som de uttrycks i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Mångas inställning är att rättigheter för personer med funktionsnedsättningar inte angår dem. Det är en föreställning som beror på okunskap. Funktionsrättsfrågor, som rätten till en fungerande skola, jämlik vård, trygg försörjning och personlig assistans är inte särintressen, utan angår oss alla.

Stiftelsen Natur och Kultur har bekostat utställningen om T4 som är framtagen av Forum för levande historia.

För kommentar från vår ordförande Lars Ohly eller andra frågor kontakta pressansvarig Monica Klasén McGrath
på 0708 85 42 65 el monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se