Barn vill prata om sin funktionsnedsättning

Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning, om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra. Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna. Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra.

Opratat.se har tagits fram i ett projekt inom Funktionsrätt Sverige och drivs nu av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

På opratat.se finns animerade filmer, berättelser och spel som tar upp frågor som många familjer inte pratar om – och hur man kan göra för att prata. Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, till barnens familjer och andra vuxna som barnen möter.

Filmerna är gjorda ur olika perspektiv för att visa att flera i familjen ofta tänker på samma saker, utan att prata med varandra om det.

”I familjer med barn med funktionsnedsättning skyddar man varandra från att bli ledsna, oroliga och arga. Genom opratat.se upptäcker barn och vuxna att de tänker och känner på liknade sätt i en och samma situation”, säger Ann-Marie Stenhammar, projektledare för opratat.se.

Innehållet i filmerna och i berättelserna bygger på samtal med 160 barn med funktionsnedsättning, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar. Hela webbplatsen är framtagen i nära samarbete med barn och ungdomar.

”Barn är experter på hur det är att vara barn idag, det vet inte vuxna. Vi har arbetat tillsammans med barnen under tre år. Utan dem hade vi aldrig kunnat göra den här sidan”, säger Ann-Marie Stenhammar.

Opratat.se har tagits fram i ett projekt inom Funktionsrätt Sverige och drivs nu av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

”Opratat kommer att bli ett mycket värdefullt hjälpmedel för familjerna och för personal som arbetar med att ge stöd till barn med funktionsnedsättning och deras anhöriga”, säger Lennart Magnusson, verksamhetschef på Nka.

Fakta om opratat.se

På opratat.se finns animerade filmer, berättelser, bilderböcker och spel om tankar och känslor som man inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Berättelserna är exempel på hur man kan prata om saker som är svåra.

Opratat.se är översatt till engelska, arabiska, somaliska och tigrinja. Filmerna är textade, syntolkade och teckenspråkstolkade.

Opratat.se har tagits fram i ett projekt inom av Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden, i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Rädda barnen, 1177 Vårdguiden och Region Skåne med utvecklingsmedel från Arvsfonden. Opratat.se drivs av Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Kontakt

Ann-Marie Stenhammar, projektledare för opratat.se

e-post ann-marie.stenhammar@funktionsratt.se, tel 070-768 02 47.

Lennart Magnusson, verksamhetschef Nationellt kompetenscentrum anhöriga

E-post: lennart.magnusson@anhoriga.se, tel: 0480 41 80 21

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk