Pressmeddelande: Bra men otillräckliga förstärkningar i socialförsäkringen

Regeringen säger att när Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få del av framgången. Funktionsrätt Sverige håller med. Men då räcker det inte med de marginella förstärkningar i socialförsäkringen som regeringen nu föreslår.

Funktionsrätt Sverige har länge drivit frågan om de oacceptabla skillnaderna mellan försörjningsnivåerna för de som arbetar och de som av olika skäl inte kan arbeta på full tid eller som inte kan arbeta alls.

”Det är lovvärt att regeringen nu äntligen uppmärksammat denna orättvisa men vi anser att regeringens förslag är långt ifrån tillräckliga”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Den som aldrig haft en arbetsinkomst får aktivitets- eller sjukersättning på den så kallade garantinivån. Den innebär idag en inkomst på som högst 9100 kr i månaden före skatt. Med föreslagna höjningar av garantinivå kommer den även i fortsättningen att uppgå till knappt hälften av de lägsta avtalade lönerna på arbetsmarknaden.

”Inkomstklyftorna kommer att fortsätta öka så länge garantinivån inte följer den allmänna löneutvecklingen och då räcker inte en ökning på 300 kronor”, säger Lars Ohly. ”Garantinivån måste återställas till nivåerna för rådande minimilöner och framöver indexregleras mot den allmänna löneutvecklingen. Alla personer ska garanteras en god levnadsnivå genom socialförsäkringen– det handlar om funktionsrätt.”

Den här gruppen har haft en högre skattesats än både lönearbetare och ålderspensionärer. Bostadstillägget är avgörande för att människor ska klara sina bostadskostander, men den föreslagna höjningen kompenserar inte för den allmänna kostnadsutvecklingen på bostadsmarknaden.

Personer med funktionsnedsättning har också en rad utgifter som andra inte har och som inte kompenseras i rådande stödsystem.

”Det är orimligt att den som lever med en funktionsnedsättning, ska drabbas av betydande merkostnader som funktionsnedsättningen medför”, säger Lars Ohly. Så ser det ut idag och detta upphävs inte med det marginella bostadstillägget som regeringen föreslår.”

Pressmeddelandet i sin helhet hos MyNewsDesk