Pressmeddelande: Funktionshinderrörelsen arrangerar politikerutfrågningar i Almedalen

Nedskärningarna inom LSS och personlig assistans har fått stort utrymme i samhällsdebatten under en längre tid och har seglat upp som en het valfråga. Under Almedalsveckan ställer funktionshinderrörelsen landets ledande politiker mot väggen: Hur vill de politiska partierna hantera LSS-frågan efter valet? Hur ser partiernas funktionshinderpolitiska ambitioner ut i stort?

För första gången kommer stora delar av funktionshinderrörelsen att arrangera gemensamma utfrågningar med ledande företrädare för de politiska partierna.

Det blir en hel del fokus på den högaktuella LSS-frågan, men syftet med utfrågningarna är att väljarna ska få veta hur partiernas funktionshinderpolitiska ambitioner ser ut i stort.

– Funktionshinderspolitiska frågor får sällan utrymme i valdebatten, men de spänner över alla politikområden och berör de flesta väljare på ett eller annat sätt, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige.

Utfrågningarna arrangeras mellan den 1-5 juli och kommer att ledas av Eva Hamilton, mångårig journalist och tidigare VD för Sveriges Television. Politikerna får svara på frågor om vilken funktionshinderpolitik de vill föra om de får regeringsmakten efter valet.

– Inget parti vinner ett val på funktionshinderpolitik, men varje parti riskerar att förlora valet om man inte ger tydliga svar på vilka ambitioner man har i eventuell regeringsställning, säger Mikael Klein.

 

Program för partiutfrågningarna

OBS! Programmet kan komma att uppdateras. Det här är de företrädare som är inbokade i nuläget. Det aktuella programmet hittar du på Almedalsveckans programwebb, http://program.almedalsveckan.info:

Ulla Andersson, vice ordförande, Vänsterpartiet
Tid: Söndagen den 1 juli kl 12.00-13.00 (utfrågningen börjar kl 12.20)
Lokal: Föreningen JAG:s tält på Hamnplan, H239

Gustav Fridolin, språkrör, Miljöpartiet
Tid: Måndagen den 2 juli kl 10.00-11-00 (utfrågningen börjar kl 10.20)
Lokal: Föreningen JAG:s tält på Hamnplan, H239

Anders W Jonsson, första vice ordförande, Centerpartiet
Tid: Tisdagen den 3 juli kl 12.00-13.00 (utfrågningen börjar kl 12.20)
Lokal: Birgers gränd 1, ”Full Delaktighet, Kafé Strandporten”

Bengt Eliasson, riksdagsledamot, talesperson i funktionshinderpolitiska frågor, Liberalerna
Tid: Tisdagen den 3 juli kl 13.00-14.00 (utfrågningen börjar kl 13.20)
Lokal: Birgers gränd 1, ”Full Delaktighet, Kafé Strandporten”

Acko Ankarberg, partisekreterare, Kristdemokraterna
Tid: Torsdagen den 5 juli kl 11.50-12.50 (utfrågningen börjar kl 12.10)
Lokal: Birgers gränd 1, ”Full Delaktighet, Kafé Strandporten”

Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Socialdemokraterna
Tid: Torsdagen den 5 juli kl 13.00-14.00 (utfrågningen börjar kl 13.20)
Lokal: Birgers gränd 1, ”Full Delaktighet, Kafé Strandporten”

Gustav Fridolin, språkrör, Miljöpartiet
Gustav Fridolin, Miljöpartiet, frågas ut måndagen den 2 juli.  Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Lena Hallengren Barn-, äldre- och jämställdhets­minister
Lena Hallengren, Socialdemokraterna, frågas ut torsdagen den 5 juli. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Arrangörer:

Funktionsrätt Sverige
Lika Unika
Autism- och Aspergerförbundet
FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Föreningen JAG
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Neuroförbundet
Personskadeförbundet RTP
RBU, Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
Riksförbundet Attention
STIL (Stiftarna av Independent Living)
Svenska Downföreningen
Svenska OCD-förbundet
Förbundet Unga Rörelsehindrade

Arrangemanget genomförs i samarbete med arbetsgivarföreningen KFO och Kaustik AB med arenan Full delaktighet.

Länk till pressmeddelandet på MyNewsdesk