Funktionsrätt Sverige på MR-dagarna

Funktionsrättskonventionen står i fokus när Funktionsrätt Sverige deltar vid MR-dagarna i Jönköping den 9-11 november.

Funktionsrätt Sverige driver projektet Från snack till verkstad som är på plats alla tre dagarna med en monter. På fredagen håller projektet ett miniseminarium på Stora scenen om civilsamhällets arbete med FN:s rekommendationer till Sverige. Tidigare under fredagen arrangerar Från snack till verkstad ett seminarium tillsammans med projektet Lagen som verktyg, som drivs av Independent Living Institute.

Funktionsrätt Sverige är också en del av Nätverket för en oberoende MR-institution som arrangerar ett gemensamt seminarium på torsdagen.

Vårt program under MR-dagarna:

Hur effektiv blir en oberoende MR-institution
Torsdagen 9 november 2017 kl 11 – 12 Konferensrum 14
Konstitutionsutskottet har börjat utreda frågan om att inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter, efter att regeringen beslutat om en strategi för mänskliga rättigheter.

Andrea Bondesson från Funktionsrätt Sverige och projektet Från snack till verkstad medverkar i panelen tillsammans med Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic, Morten Kjaerum från Raoul Wallenberg-institutet, Katri Linna, Civil Right Defenders och Eva-Lena Gustavsson, suppleant i Konstitutionsutskottet.

Dags att få rätt! Men hur gör vi?

Fredagen 10 november 2017 kl 10 – 11 Konferensrum 12
Funktionshinderrörelsen har ett stort engagemang i antidiskrimineringsarbetet, men hur arbetar vi effektivt mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning?

Hur blir FN:s rekommendationer verklighet?

Fredagen 10 november 2017 kl 13 – 13.30 Stora scenen
En av de viktigaste delarna i arbetet med genomförandet av konventionerna om mänskliga rättigheter är rekommendationerna från FN. Vilken betydelse har rekommendationerna och hur kan det civila samhället arbeta med dem nationellt?

Pressmeddelandet på MyNewsDesk