Pressmeddelande: Hur vill partierna säkerställa funktionsrätt i lagen?

Funktionsrätt Sverige välkomnar regeringens beslut idag att stärka barns rättigheter i svensk lag och i framtida lagstiftning. ”Nu ser vi fram emot en liknande utveckling när det gäller att säkerställa funktionsrätt i lag”, säger Elisabeth Wallenius ordförande i Funktionsrätt Sverige.

Idag är det många barn med funktionsnedsättningar som inte får rätt till utbildning, hälsa och individuellt stöd genom LSS för att kunna växa upp till självständiga individer på lika villkor som andra. Forskning visar också att barn med funktionsnedsättning som utsätts för sexuella övergrepp inte anses trovärdiga i domstolar. Men svensk lag måste säkerställa rättigheter även för vuxna med funktionsnedsättning annars riskerar många att hamna i en fattigdomsfälla.

”Stefan Löfvén kan nu visa i handling att regeringsförklaringen 2014 inte bara handlade om vackra ord genom att tillsätta en utredning som handlar om att säkerställa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i lagen”, fortsätter Elisabeth Wallenius.

I valet 2018 driver Funktionsrätt Sverige frågor om skola, hälsa, ekonomi och LSS ur ett rättighetsperspektiv. Sverige fick stark kritik från FN redan 2014 för att rättigheterna i konventionen inte gäller som svensk lag. I februari upprepade även Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter kritiken.

”Funktionsrättskonventionen har ingen betydelse i vare sig domstolar eller myndigheter vilket bekräftades nyligen i en rapport som regeringen beställt från Uppsala universitet”, säger Elisabeth Wallenius..

Upp till 35 procent  av alla personer i arbetsför ålder har en funktionsnedsättning enligt SCB.

”Alla väljare kommer under sitt liv ha erfarenhet av funktionsnedsättning och de hinder som samhället skapar – antingen själva eller som anhöriga. Nu vill vi ha besked från partierna inför valet 2018 om vilka som står bakom att säkerställa funktionsrätten i lagen”, avslutar Elisabeth Wallenius.

Källa till procenten: www.scb.se

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk