Pressmeddelande: ”LSS och funktionshinderpolitik tillhör våra ryggradsfrågor”

Vi vill prata skola, integration och liberala kärnvärden – och där är LSS och funktionshinderpolitik ryggradsfrågor för oss. Det sade Liberalernas Bengt Eliasson när han på tisdagen frågades ut av Eva Hamilton, tidigare vd för Sveriges Television. Utfrågningen ägde rum i Almedalen och är en del i det dagliga eventet ”Funktionshinderrörelsen pressar partierna” 

Liberalerna gick under måndagen ut med statistik som visar att personer med funktionsnedsättning fortsätter att förlora sin assistansersättning. Bengt Eliasson menar att de nuvarande regeringspartierna har byggt upp en retorik som gjort den här utvecklingen möjlig.

– De har vänt utvecklingen genom signalpolitik – utan politisk debatt eller beslut i riksdagen, säger Bengt Eliasson, riksdagsledamot och Liberalernas talesperson i funktionshindersfrågor.

Bengt Eliasson säger att Liberalerna lägger pengar i budgetförslagen för att återställa LSS.

– Vi har båda politiken och pengarna. Men sen ska vi sätta oss i regeringsförhandlingar, och då kommer vi givetvis i ett annat läge.

Liberalerna vill ha fler insatser inom LSS och större flexibilitet mellan olika insatser. Framförallt vill liberalerna ha en LSS som kan komma fler till del. Ett förslag är att ta bort personkretsarna.
I utfrågningen framhåller Bengt Eliasson att det behövs en ny LSS-reform. LSS måste moderniseras så att den blir funktionsduglig i dagens värld.

– 2022 skulle jag vilja sjösätta en ny LSS som tar världen med häpnad.

Inom skolområdet tycker Liberalerna att lärmiljöerna behöver förbättras.

– Vi behöver tänka att skolan ska fungera för alla barn. Skolsystemet idag skapar hemmasittare. Men vi tycker att inkluderingen har gått för långt. Det behövs alternativ innan den goda lärmiljön finns på plats, säger Bengt Eliasson.

– Vi behöver också titta över särskolans betygssystem så att de är värda mer än papperet.

Ni beskrivs ibland som good guys, men vill återinsätta Ann-Marie Begler som generaldirektör för Försäkringskassan, trots att hon har lågt förtroende inom funktionsrättsrörelsen. Står ni fast vid det?

– Jag känner mig väldigt tveksam till att göra det, svarar Bengt Eliasson.

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk