Pressmeddelande: Regeringen är ansvarig för Försäkringskassans osunda kultur

Häromdagen kunde vi i Dagens ETC läsa flera vittnesmål från medarbetare på Försäkringskassan. Här beskrivs en myndighet vars viktigaste drivkraft är att göra så många avslag som möjligt med målet att nå ett sjukpenningtal på max 9,0. Vi på Funktionsrätt Sverige och Huvudvärksförbundet menar att det är regeringens signalpolitik som ligger bakom den rådande kulturen på Försäkringskassan och vi kräver att regeringen agerar.

Försäkringskassan skapades för att hjälpa medborgare som behöver stöd under perioder i livet. När vi via tidningen Dagens ETC får ta del av flera vittnesmål från medarbetare på Försäkringskassan, blir vi mycket oroade. Det berättas om en kultur där ”hårda” handläggare och ökade avslag premieras. Där nyanställda utbildas att lära sig att ifrågasätta läkarintyg, syna diagnoser och att neka sjuka människor rätten till ersättning. Där det öppet skämtas om folks sjukdomar och raljeras över sjukdomstillstånd. Det verkar dessutom endast vara antalet avslag som räknats, inte till exempel hur många personer som kunnat återgå i arbete

”En myndighet som tillåter sådana attityder att sprida sig har kommit mycket långt från sitt ursprungliga uppdrag: att vara medborgarnas stöd när livet är tufft”, säger Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Det är självklart att reglerna för sjukförsäkringen ska följas och att det därför kan finnas anledning till avslag av ansökningar ibland, men Försäkringskassans viktigaste uppgift måste vara att fungera som medborgarnas verktyg för att få sina rättigheter tillgodosedda.

”Våra medlemmar vittnar om allt större svårigheter att få sjukpenning beviljad under perioder med exempelvis svår migrän. Vi har länge anat att Försäkringskassan har en skeptisk inställning till oss som drabbas av sjukdomsperioder, men att det var så illa som personalen nu vittnar om är helt oacceptabelt”, säger Anna Karin Wallberg, ordförande för Huvudvärksförbundet.

Vi erfar att ansvaret för den osunda kulturen hos Försäkringskassan måste spåras högre upp än hos myndighetens ledning.

”Det är regeringen som är ansvarig för att målsättningarna inom både sjukförsäkringen och LSS handlar mer om att spara pengar än om att ge människor de rättigheter de har rätt till. Det är också regeringen som måste ta ansvar för att rätta till det som gått fel så att förtroendet för Försäkringskassan kan återupprättas”, säger Lars Ohly.

För frågor kontakta gärna Lars Ohly på 08-546 404 02 eller Anna Karin Wallberg på 072-511 21 65
Pressmeddelandet på MyNewsDesk