Pressmeddelande: Välkommen skärpning av diskriminieringslagen

”Funktionsrätt Sverige har arbetat hårt för detta och är därför mycket glada över regeringens besked om en skärpning av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

”Vi vill dock poängtera att denna förändring inte räcker för att leva upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och till rekommendationer från FN. Förbudet mot diskriminering måste omfatta hela samhället, utan undantag.”

Skärpningen innebär att även företag med färre än tio anställda som tillhandahåller varor eller tjänster till allmänheten nu kommer att omfattas av kravet att vidta skäliga åtgärder mot bristande tillgänglighet.

Funktionsrätt Sverige drev under många år frågan om att bristande tillgänglighet skulle betraktas som en form av diskriminering. När detta genomfördes 1 januari 2015 var det en stor seger, som dock grumlades av bland annat undantaget för företag med färre än tio anställda.

”Företag med färre än tio anställda utgör som vi vet större delen av företag som erbjuder varor och tjänster. Nu kommer fler lokala frisörsalonger, caféer och butiker att bli tillgängliga för alla. Något som inte är en självklarhet idag. Med denna skärpning kan förhoppningsvis också den enskilda som diskrimineras på grund av bristande tillgänglighet få upprättelse.”, säger Lars Ohly.

Remissvar Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet Ds2016 26

Pressmeddelandet hos MyNewsDesk