Pressmeddelande: Viktig och välkommen ändring i diskrimineringslagen

Funktionsrätt Sverige tar med glädje emot riksdagens beslut att även företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. ”Nu öppnas äntligen dörren till många av de bolag vi dagligen möter i vår vardag”, kommenterar Funktionsrätt Sveriges ordförand Lars Ohly Riksdagens beslut. ”Det här är givetvis en förutsättning för jämlikheten och delaktigheten i samhället, och borde varit en självklarhet för länge sedan.”

Funktionsrätt Sverige var starkt pådrivande för att diskrimineringslagen skulle omfatta bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund.

”Det var därför en stor seger när denna lagändring genomfördes 2015. Men segern grusades av de många undantagen, bland annat att företag med under tio anställda inte skulle omfattas av kravet på tillgänglighet”, säger Lars Ohly.

Undantaget utestänger personer med funktionsnedsättning från en stor del av marknaden, exempelvis har många caféer, restauranger och frisörer färre än tio anställda.

Den välkomna lagändringen som börjar gälla den 1 maj 2018 innebär att undantaget tas bort.

Det finns dock fortfarande problem i propositionen. Exempelvis omfattas inte offentlig verksamhet och domstolar av kravet på tillgänglighet. Det saknas också skydd för den som hyr lokal av en fastighetsägare som inte vill göra några åtgärder.

Detta innebär att trots det aktuella beslutet i Riksdagen uppfyller inte Sverige till fullo åtagandet om full delaktighet och lika möjligheter för alla i enlighet med FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

Redan 2014 uppmanade FNs övervakningskommitté Sverige att vidta ”lämpliga åtgärder för att säkerställa att skälig anpassning föreskrivs i hela samhället, såväl i offentliga som yrkesmässiga sammanhang, utan undantag och i överensstämmelse med principen om lika möjligheter för alla.”

”Vi vill därför uppmana regeringen att fortsätta arbetet med utvidgning av diskrimineringslagen och påminna om att det 2019 är dags för ny rapportering från Sverige angående efterlevandet av Funktionsrättskonventionen”, avslutar Lars Ohly.

Pressmeddelandet hos NyNewsDesk