Nyhet: PSFunk-dagen sänds live på webben

Imorgon är det dags för höstens PSFunk-dag som kommer att ha temat ”Fatta rättigheten” och ska bidra till ökad kunskap om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som har varit gällande i Sverige i tio år. Du som inte är på plats har möjlighet att se sändningen live nedan.

Under hösten har regeringen svarat på hur Sverige lever upp till konventionen. Funktionshinderrörelsen genomför dessutom en egen alternativ granskning över hur Sverige lever upp till sitt åtagande. Valda delar av granskningen kommer att presenteras under årets PSFunk-dag. Vi kommer också diskutera konventionens koppling till public services ansvar för tillgänglighet och spegling av personer med funktionsnedsättning inom området media.

Som vanligt bjuder PSFunk-dagen in till viktiga samtal, föreläsningar för ökad kunskap och nätverkande.
Under dagen medverkar bland andra:
Margareta Persson, författare till boken ”Gamla synsätt spökar än – funktionshinder genom tiderna”. Margareta kommer att berätta om hur människor med funktionsnedsättningar betraktats och behandlats genom tiderna, från dåtid till nutid, och om frågan om allas lika värde.
Marie Sepulchre, Marie är sociolog och aktuell med avhandlingen This is not citizenship.

I sin avhandling har hon analyserat hur närmare 500 argumenterande texter av aktivister och företrädare för funktionshinderrörelsen förhåller sig till teorier om medborgarskap. Hon menar bland annat att det i budskapen ofta handlar om enskilda människors situation, när det egentligen handlar om ett systematiskt problem som gör det svårt för en grupp människor att bli fullvärdiga medborgare.

Gabriella Ahlström är moderator för dagen.

Varmt välkomna!