Nyhet: Regeringens skolsatsning är otillräcklig

I vårändringsbudgeten fördelar regeringen 27,5 miljoner kronor till ökat stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
– Det är bra att regeringen tillskjuter medel till arbetet med att skapa inkluderande lärmiljöer och till fler speciallärare, men den här satsningen räcker inte långt. Målet måste vara att alla barn och ungdomar i landet ska ha tillgång till en inkluderande utbildning – oavsett behov eller vilken skola det handlar om, säger Nicklas Mårtensson, generalsekreterare för Funktionsrätt Sverige.

Många elever med funktionsnedsättning lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Undersökningar från exempelvis Riksförbundet Attention visar på stora systematiska fel i dagens skola och att skolmiljön är långt ifrån tillgänglig för alla elever.

I vårändringsbudgeten presenterar regeringen en skolsatsning där 20 miljoner kronor läggs på att möjliggöra mindre undervisningsgrupper med anpassade lärmiljöer och hög personaltäthet i fler skolor än idag, 2,5 miljoner kronor är reserverade för att Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ska nå ut bredare med sina insatser och material inom NPF-området och 5 miljoner kronor går till kompetensutveckling inom specialpedagogik.

I ett inlägg i Altinget skriver Riksförbundet Attention att det här visserligen är en välkommen satsning men att det behövs betydligt mer pengar för att skapa en verkligt inkluderande skola. Funktionsrätt Sverige håller med:

– Det här är en välbehövlig satsning, men den är otillräcklig och utgår från ett perspektiv där åtgärder för tillgänglighet betraktas som särlösningar. Utgångspunkten behöver istället vara att skolor utformas så att de redan från början fungerar för alla elever. En sådan satsning behövs verkligen, men den kräver betydligt mer pengar, säger Nicklas Mårtensson.