Almedalen: ”Vi har lyft funktionsrättsperspektivet”

Fem personer står framme på scenen och diskuterar i en paneldebatt.
Seminarium arrangerat i samverkan med Funktionsrättsbyrån. På bilden från vänster: Monica Klasén McGrath, moderator, Neuroförbundet, Patricia Escalante, jurist, Funktionsrättsbyrån, Nicklas Mårtensson, ordförande, Funktionsrätt Sverige, Karin Sundin, riksdagsledamot (S) i socialutskottet, Minna Ljunggren, statssekreterare hos socialtjänstministern, Regeringskansliet

Under Almedalsveckan har Funktionsrätt Sverige varit på plats i Visby för att träffa politiker och arrangera panelsamtal om rättighetsfrågor i samverkan med andra organisationer.
– Vi har lyft funktionsrättsperspektivet i många olika frågor i samtal och möten med beslutsfattare och makthavare, säger Nicklas Mårtensson, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Den första dagen i Almedalen, tisdagen den 25 juni, arrangerade Funktionsrätt Sverige ett välbesökt seminarium om patientlagen tillsammans med Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Under onsdagen och torsdagen medverkade Funktionsrätt Sverige i panelsamtal och debatter, men hade också ett flertal möten med beslutsfattare. Det har varit en stor bredd i de frågor som diskuterats under veckan.

– Alltifrån public service, till konsumentfrågor, patientfrågor till AI och arbetsmarknaden och skola. Men sen har vi såklart även lyft såna viktiga saker som att skapa bra förutsättningar i civilsamhället, säger Nicklas Mårtensson.

Seminarium med fokus på rekommendationerna från FN

Den svenska regeringen fick ta emot hård kritik när FN tidigare under våren granskade hur vi lever upp till Funktionsrättskonventionen. Regeringen har tagit emot rekommendationer från FN och bjudit in funktionsrättsorganisationer till en dialog om hur rekommendationerna ska hanteras.

Den kommande dialogen om rekommendationerna var en av frågorna som diskuterades i seminariet Rättigheter för personer med funktionsnedsättning – civilsamhällets roll och regeringens ansvar, som arrangerades på onsdagen av projektet Funktionsrättsbyrån och Funktionsrätt Sverige, med företrädare för regeringen och Socialdemokraterna på plats i panelen.

– Vi har mycket att göra framöver. Vi måste kavla upp ärmarna och börja jobba med rekommendationerna från FN. Vi i funktionsrättsrörelsen ska vara med i dialogen med regeringen och myndigheter och rikta lampan där det behövs, säger Nicklas Mårtensson, när han sammanfattar sina intryck från Almedalsveckan.

Du kan se hela seminariet om Patientlagen i efterhand!

Mer information: Varför används inte patientlagen?