Se riksdagsseminariet om rapporten ”Respekt för rättigheter?”

Nu kan du se filmerna från riksdagsseminariet den 3 dec då rapporten Respekt för rättigheter? lanserades.

Lansering av rapporten ”Respekt för rättigheter?”

Riksdagsseminarium den 3 dec på Internationella funktionshindersdagen

Moderator: Madeleine Beerman

Värdar: Pia Steensland (Kd), Mikael Dahlqvist (S) i samverkan med Funktionsrätt Sverige

 • Inledning: Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete.
 • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning:
  Andrea Bondesson
  , jurist och människorättsexpert
 • Läget i Sverige 2019: Civilsamhället rapporterar
 • Panelsamtal med riksdagsledamöter:
  Bengt Eliasson (L) ledamot Konstitutionsutskottet
  Ali Esbati (V), ledamot, Arbetsmarknadsutskottet
  Hampus Hagman (Kd), suppleant Näringsutskottet, Civilutskottet Camilla Hansén, (Mp) Konstitutionsutskottet
  Mats Wiking (S), Socialutskottet
  Maria Stockhaus (M) vice ordf Utbildningsutskottet
  Solveig Zander (C), led Socialförsäkringsutskottet  och Trafikutskottet
 • Framåtblickande vision för funktionsrätt
  Alejandro Modero
  , EDF inslag om hur Europaparlamentet arbetar med funktionsrättskonventionen

Filmerna från seminariet