Vill ditt parti att budgetmedel tillsätts för att höja kompetensen om mänskliga rättigheter och funktionsrätt inom hela rättsväsendet?

Vänsterpartiet logotyp

Vänsterpartiet

Ja, inte minst gäller det kvinnors rättigheter. Vänsterpartiet anser att samhällets insatser mot mäns våld mot kvinnor ska ha ett funktionsrättsperspektiv.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna

Ja, rättsväsendet har under flera år fått stora tillskott och satsningen kommer att fortsätta. Varje myndighet beslutar själv om vilken kompetensutveckling som behövs. Rättsväsendet ska självklart har en hög kompetens inom områdena mänskliga rättigheter och funktionsrätt.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja. Det är angeläget att höja kompetensen om mänskliga rättigheter och funktionsrätt i alla delar av samhället, och särskilt inom rättsväsendet och andra myndigheter som möter enskilda i sitt uppdrag.

Liberalerna

Ja. En hörnsten och grundförutsättning för kvalitet i all verksamhet som berör personer med funktionsnedsättning är kompetent personal. Vi har i riksdagen lyft fram att detta även gäller inom exempelvis rätts- och polisväsende.

Centerpartiet

Nej. Det är viktigt att kompetens och kunskapen om mänskliga rättigheter och funktionsrätt är hög inom hela rättsväsendet, men det bör kunna ske inom de kompetenshöjande insatser som ska ske löpande.

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Nej. Vi har inga sådana förslag men det är en viktig fråga och möjligen skulle detta kunna ingå inom uppdraget för Institutet för mänskliga rättigheter.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Nej, det är inte en fråga som Moderaterna aktivt driver. Däremot har vi drivit på för ökade resurser till rättsväsendet, inte minst inom ramen för den budget som riksdagen antog i höstas.

Sverigedemokraterna

Ja. Vi vill se ett generellt kompetenslyft när det gäller myndigheternas kunskaper om mänskliga rättigheter och funktionsrätt.