Landsomfattande manifestation lördag den 3 december 2016 på
Internationella funktionshinderdagen

Handikappförbunden på årets ”En dag för alla” valt stödja denna manifestation, som RBU tagit initiativ till. Vi hoppas förstås att så många som möjligt engegaerar sig för att protestera mot det ifrågasättande av personlig assistans och LSS, som vi idag ser från både politiskt håll och från myndigheter.

Budskap

  • Nödstopp för indragna assistansbeslut! Inga fler indragna assistansbeslut innan konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar har analyserats.
  • Stärk LSS men inte på bekostnad av personlig assistans! Vi vägrar låta olika insatser och grupper ställas mot varandra. LSS behöver utvecklas och förbättras men vi accepterar inte att det ska ske genom nedskärningar i personlig assistans. Ta bort besparingsdirektiven ur utredningen.
  • Sluta förtala assistansreformen! Talet om fusk är förödande för alla som berörs av personlig assistans och övriga LSS i sin vardag. Politiker och myndighetsföreträdare måste hålla sig till bekräftade fakta och inte prata om fusk med hänvisning till uppskattade mörkertal.

Manifestionen är landsomfattande och på kampanjens Facebooksida finns information om vad som händer lokalt ute i landet.

Stockholm

I Stockholm kommer manifestationen att gå av stapeln på Norra Bantorget,

kl 13-16.

Kampanjens facebooksida