Rundabordssamtalet genomfördes den 28 januari 2021.
Rundabordsamtalet spelades in och kan ses i efterhand på youtube
Presentationer från Funktionsrätt Sverige om Digital tillgänglighet i Upphandling och Upphandlingsmyndigheten)
Det finns även en sammanställning av frågor och svar från rundabordssamtalet.

Vill du fortsätta dela med dig av erfarenheter av hur vi kan bli bättre på att systematiskt få med tillgänglighet och universell utformning i upphandling, så startar vi en grupp på LinkedIn där alla som vill kan fortsätta dialogen.

Har du konkreta frågor om upphandling använd Upphandlingsmyndighetens frågeportal (du kommer till ett exempel på svar på en fråga, men det finns information om hur du kan ställa fler frågor).

Bakgrund

Under pandemin har digital information och kommunikation blivit avgörande för kontakter med myndigheter och för att helt enkelt få vardagen att fungera.

Sedan många år tillbaka har krav på tillgänglighet funnits med i lagen om offentlig upphandling. Sverige fick också en särskild rekommendation från FN redan 2014 om att systematiskt ställa krav på tillgänglighet i alla avtal om offentliga inköp. Den nationella upphandlingsstrategin lyfter universell utformning och tillgänglighet, men många organisationer har fortfarande svårt att hitta rutiner för att ställa tillgänglighetskrav i inköp, inte bara i enstaka.

En fråga är också hur funktionsrättsorganisationer och personer med funktionsnedsättning kan involveras i upphandling av digitala produkter och tjänster på bästa sätt. Under rundabordssamtalet pratar vi om vad som behövs för att tillgänglighet i digitala inköp ska blir regel och inte undantag. Vi får också veta hur det kommande Tillgänglighetsdirektivet påverkar offentlig upphandling.

Syfte: Att hitta hållbara strategier för att systematiskt ställa krav på tillgänglighet i inköp av digitala produkter och system, baserat på universell utformning och aktiv involvering.

Målgrupp: Mötet riktar sig till beslutsfattare, upphandlare, ansvariga för digital kommunikation i offentlig sektor men också till aktiva inom funktionsrättsrörelsen som är involverade eller intresserade av upphandling och digital tillgänglighet.

Fördjupad bakgrund: Tillgänglighet och universell utformning i upphandling januari 2021

Bloggpost: Time to act! Make digital inclusion a habit in procurement in Sweden (engelska)

Medverkande:

Mia Ahlgren Funktionsrätt Sverige

Internationella trender och goda exempel på digital tillgänglighet och upphandling – James Thurston G3ict

Företagsnytta med digital tillgänglighet – Stina Biärsjö Microsoft

Tillgänglighetsdirektivet och offentlig upphandling – Ima Placencia Porrero EU-kommissionen

Digital tillgänglighet i upphandling i Sverige – Josefine Monfors och Ellionor Triay Strömvall