Bakgrund till rundabordssamtal om tillgänglighet och universell utformning i upphandling.