Vill ni öka konkurrenskraften, bidra till hållbar utveckling och göra organisationen redo för ny lagstiftning? SIS och Funktionsrätt Sverige söker partners till en projektansökan som går ut på att ge stöd till en eller flera organisationer att införa den nya europeiska processtandarden EN 17161 Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare.

Om din organisation vill vara med så får ni stöd från experter i arbetet med att använda standarden i organisationen. Erfarenheten av processen kommer att ligga till grund för en vägledning som kan användas av fler organisationer

Standardens syfte är att integrera universell utformning i en organisations verksamhet för att skapa tillgängligare produkter   som fler med olika behov, egenskaper och funktionsförmågor kan använda.

Krav på tillgänglighet finns redan inom bland annat i byggd miljö, offentliga digitala tjänster och som generellt krav i upphandlingsdirektiven. Inom kort kommer förslaget på hur EU:s tillgänglighetsdirektiv ska implementeras i hela Europa. Det kommer medföra krav på produkter och tjänster för bland annat E-böcker, transporter, banktjänster och e-handel. Tillgänglighetskraven skärps successivt runt om i världen på flera marknader.

Universell utformning kopplas även till hållbar utveckling i linje med Agenda 2030 så att ingen lämnas efter . Begreppet finns bland annat med i den internationella standarden för hållbar upphandling ISO 20400, men även i den nationella upphandlingsstrategin. Standarden kan redan användas för att ställa krav på organisationers kompetens. Se följande exempel från Upphandlingsmyndighetens frågeportal.

SIS  standardiseringskommitté ser även över förutsättningarna för en certifieringsordning vilket kan göra det lättare att märka sin organisation om man önskar.

Standardens struktur följer strukturen för ledningssystemstandarder t.ex. ISO 9001 och ISO 14001. Läs mer om standarden och ladda ned den gratis.

 

Välkommen med en intresseanmälan senast 22 oktober. Vi behöver snabbt beslut för att hinna färdigställa ansökan.
Kontaktpersoner:
nicklas.martensson@funktionsratt.se och alexandra.antoni@sis.se 

Skicka in din anmälan via formuläret nedan.
Formuläret finns också tillgängligt via den här länken.