Vill ditt parti verka för att kommittéförordningen förändras så att konsekvenserna av olika förslag och beslut för funktionsrätten analyseras?

Vänsterpartiet logotyp

Vänsterpartiet

Ja. I Sverige har inte rättighetsperspektivet fått genomslag. Kunskapen om konventionen och vilka skyldigheter som finns från samhällets sida är fortsatt låg. Konventionen används inte som underlag för beslut i domstolar eller hos myndigheter och personer med funktionsnedsättning saknar generellt förutsättningar att hävda och utkräva sina rättigheter. Det saknas en långsiktig strategi för att öka medvetenheten om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna

Nej, vi har i nuläget inga sådana förslag.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja, det vore ett välkommet steg mot att i större utsträckning ta hänsyn till konsekvenserna för människor med funktionsnedsättning och stärka rättigheterna generellt.

Liberalerna

Nej, vi anser inte att detta är aktuellt i nuläget, men följer noggrant behovet.

Centerpartiet

Ja. Vi anser att frågor runt tillgänglighet och funktionsrätt ska vara en naturlig del i alla politiska beslut och i alla samhällsprocesser. I den mån som kommittéförordningen inte lever upp till detta bör den förändras.

 

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja, det är viktigt att också konsekvenser ut ett funktionsrättsperspektiv blir belysta i statliga utredningar.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Ja.

Sverigedemokraterna

Ja, Sverigedemokraterna tycker att alla typer av beslut som kan röra funktionsnedsattas delaktighet och möjligheter att delta i samhället på lika villkor ska innefattas i konsekvensanalyserna till förslag.