Ett kollage med bilder från ett möte
Stora bilden: Nicklas Mårtensson, ordförande, Funktionsrätt Sverige. På bilden längst ned till höger, representanter från SKR: Anders Henriksson (S), ordförande, Anna Thomsson, Peter Danielsson (M), andre vice ordförande, Oscar Svensson, Hanna Åkesson och Leif Sandberg (C), förste vice ordförande.

Hur kan vi tillsammans skapa ett inkluderande arbetsliv? Hur kan kommuner och regioner bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning? Det var frågor som diskuterades på det första dialogforumet för funktionsrättsfrågor där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och funktionsrättsrörelsen träffas för att gå från ord till handling för att möta viktiga samhällsutmaningar.

På mötet den 14 juni fanns ett 20-tal organisationer representerade, bland dem flera medlemsorganisationer i Funktionsrätt Sverige.

– Vi ser fram emot en aktiv dialog framöver med SKR för att se till att det också blir verkstad av detta, så att personer med funktionsnedsättningar i högre utsträckning blir en del av lösningen på kompetensbristen i olika branscher, säger Nicklas Mårtensson, ordförande Funktionsrätt Sverige.

Nästa dialogforummöte med SKR äger rum i oktober, då är temat barn och unga.