Bilaga 9 Beräkning kanslipersonal och förtroendevalda