Vill ditt parti agera för att den bristande tillgängligheten i rättslokaler åtgärdas – både för allmänhet och anställda?

Vänsterpartiet logotyp

Vänsterpartiet

Ja, Vänsterpartiet menar att kompetensen om funktionsrätt inom rättsväsendet ska höjas och att den fysiska tillgängligheten i rättslokaler stärkas.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna

Ja. I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska avhjälpas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser.

Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren. Dessutom anges i diskrimineringslagen bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja. Det är oerhört viktigt ur ett funktionsrättsperspektiv och även ur ett bredare demokratiperspektiv att förbättra tillgängligheten så att alla har likvärdig tillgång.

Liberalerna

Ja, alla offentliga lokaler ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet. Det gäller förstås också rättslokaler.

Vi lägger i vårt budgetalternativ högre anslag på domstolsväsendet och pekar bland annat ut behovet av ombyggnad av domstolslokaler. Det finns många skäl att göra detta, bland annat för att förbättra vittnens och målsägandenas trygghet, men också för att förbättra tillgängligheten.

Centerpartiet

Ja, alla offentliga lokaler ska vara fullt tillgängliga, inte minst våra rättslokaler. Och det ska inte vara någon skillnad om man är allmänhet eller anställd. Alla människor har samma rätt att kunna vistas eller kunna arbeta I rättslokalerna, så dessa måste anpassas för det.

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja. Domstolens lokaler och allmänna utrymmen ska vara utformade för att vara tillgängliga och kännas trygga för alla.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Ja. I Sverige ska alla kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Det ska finnas tillgång till hjälpmedel som möter varje individs behov. Tillgängligheten till rättslokaler är särskilt viktig då bristande tillgänglighet i dessa avseenden också påverkar tillgången till rättvisa.

Sverigedemokraterna

Ja.