Vill ditt parti se till att de ekonomiska riskerna minskar för personer som driver diskrimineringsfall om exempelvis bristande tillgänglighet?

Vänsterpartiet logotyp

Vänsterpartiet

Ja. Storleken på den enskildes plånbok ska inte ha inverkan på huruvida en person som driver diskrimineringsfall.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna:

Nej, både facket och Diskrimineringsombudsmannen kan driva ärenden om diskriminering till domstol. DO har dessutom uttryckt en målsättning om att myndigheten ska utreda fler anmälningar med målet att fler människor som utsatts för diskriminering ska få upprättelse. Det tycker vi är bra. Vi som parti vill motverka alla former av diskriminering, och tycker att det är viktigt att man kan få hjälp om man blivit utsatt.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja, det är viktigt att även personer med begränsade ekonomiska resurser har möjlighet att driva diskrimineringsfall. Hur de ekonomiska riskerna kan minskas kan ses över i samband med en bredare översyn.

Liberalerna

Ja, genom att se över hur diskrimineringslagen kan stärkas. Av de anmälningar som DO årligen får om diskriminering leder ytterst sällan till några åtgärder. Vi anser därför att en utredning bör tillsättas med uppdrag att se hur lagen kan förstärkas. I den bör ingå analys av hur andra länder med bred diskrimineringslagstiftning arbetar.

Centerpartiet

Ja. Vi vill att DO själva ska kunna bedriva ett mer aktivt arbete med att upptäcka, undersöka och agera mot diskriminering. Dessutom vill vi öka diskrimineringsersättningen då en individ utsatts för diskriminering.

 

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Nej, vi har inga sådana förslag i nuläget men är positiva till att frågan ses över.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Nej. För enskilda är det inte sällan förenat med ekonomiska risker att driva fall i domstol. Diskrimineringsombudsmannen har dock nyligen riktat om sin verksamhet och kommer begära diskrimineringsersättning i fler fall samt driva fler fall i domstol. Från årsskiftet har Diskrimineringsombudsmannen även återgått till att ta emot anmälningar från enskilda. Resultatet av denna nya inriktning bör utvärderas innan eventuella lagändringar föreslås.

Sverigedemokraterna

Ja.