Vill ditt parti förbättra möjligheten till kostnadsfri rättshjälp i förvaltningsdomstolen?

Vänsterpartiet logotyp

Vänsterpartiet

Ja. Vänsterpartiet vill utreda frågan om särskild ersättning för ombudskostnader i samband med överklagande eller andra åtgärder för att underlätta för den enskilde att tillgodose sina rättigheter.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna:

Nej, i mål i förvaltningsrätten är det domstolen som har det yttersta ansvaret för att målet blir tillräckligt utrett.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja. Detta är ett viktigt förbättringsområde och det vore bra att frågan analyseras inom ramen för en utredning.

Liberalerna

Ja. Se svar frågan om en utredning av rättshjälpssystemet.

Centerpartiet

Ja, vi vill tillsätta en utredning för att det ska bli lättare för alla att kunna erbjudas ersättning för ombud I förvaltningsprocesser.

  • Dessutom vill vi ge Diskrimineringsombudsmannen ett aktivt och uppsökande arbeta att själv eftersöka fall där otillåten diskriminering sker.
  • Därtill vill vi höja de ersättning som exempelvis privatpersoner eller företag måste betala när de vidtagit otillåten diskriminering.
  • Det är också viktigt att vi ser till att efterleva våra konventionsåtaganden fullt ut, exempelvis artikel 13 I FN:s funktionsrättskonventerion.

 

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja. Kristdemokraterna ser med oro på utvecklingen där det har blivit svårare att få stöd enligt LSS och där den enskilde ofta ställs inför avslagsbeslut som behöver överklagas. Vi vill i sammanhanget utreda förutsättningarna för att införa en LSS-inspektion med syfte att tillvara ta den enskildes rättigheter gentemot myndigheterna genom exempelvis rättshjälp.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Varken ja eller nej. Det är ett problem för många att det idag är svårt att få rättshjälp i förvaltningsdomstol. För närvarande driver Moderaterna inget konkret förslag om detta, men vi är beredda att titta närmare på frågan.

Sverigedemokraterna

Nej.