Är ditt parti berett att höja statsbidragen till funktionsrättsorganisationerna?

Vänsterpartiet logotyp

Vänsterpartiet

Ja.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna:

Ja, Socialdemokraterna har under de år vi suttit i regeringen återkommande föreslagit höjningar av anslagen till funktionsrättsorganisationerna.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja, vi tycker det är viktigt och angeläget att se över nivån. Funktionsrättsorganisationerna spelar sammantaget en mycket viktig roll. Det är också angeläget att inte nytillkomna organisationer inte ska innebära att det blir mindre statsbidrag för övriga.

Liberalerna

Ja, vi har drivit detta under mandatperioden.

Centerpartiet

Ja. Civilsamhället är viktigt för både för de som vill engagera sig och för de de som tar del av de verksamheter som anordnas. Vi vill skapa bättre förutsättningar för ideella organisationer att verka. Vi är beredda att titta på om statsbidragen behöver höjas men har ännu inte lagt några skarpa förslag.

Andra problem som måste kommas till rätta med är en stor andel projektbidrag på bekostnad av grundstöd till ideella organisationer. Det gör verksamheten svårstyrd eftersom det behövs ett grundstöd för att kunna utveckla verksamheten långsiktigt. För att stärka civilsamhällets möjlighet att vara än mer snabb och flexibel för att ta sig an de utmaningar vi har vill vi se en ökad andel grundstöd i bidragen från det offentliga.

Vi vill också utreda en breddning av avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer som en del i att säkra ett fritt och brett civilsamhälle.

 

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja, vi är inte främmande för att se över statsbidragen då det är viktigt att kunskapen som finns inom funktionsrättsrörelsen blir spridd i samhället.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Nej. I Moderaternas budgetförslag satsar vi däremot mer än regeringen på generella statsbidrag.

Sverigedemokraterna

Ja.