Här finns alla handlingar inför kongressen 11 maj 2023 för nedladdning.

08 Förslag till kongressdagordning 2023 

09 Förslag till arbetsordning för mötet

13 a 1 Medlemsansökan Narkolepsiföreningen Sverige 

13 a 2 Verksamhetsberättelse Narkolepsiföreningen Sverige

13 a 3 Stadgar för Narkolepsiföreningen Sverige

13 b 1 Medlemsansökan Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom

13 b 2 Stadgar Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom

13 b 3 Verksamhetsberättelse Riksförbundet Ehlers-Danlos syndrom

13 c 1 Sköldkörtelförbundets ansökan om medlemskap i Funktionsrätt

13 c 2 Sköldkörtelförbundet verksamhetsberättelse 2021

13 c 3 Stadgar Sköldkörtelförbundet

15 a Verksamhetsberättelse 2021

15 b-c Årsredovisning och Revisorernas berättelse 2021

15 d Verksamhetsberättelse 2022

15 e Årsredovisning 2022

15 f Revisorernas berättelse 2022

19 Funktionsrätt Sveriges budget 2023

20 Styrelsens förslag till rambudget 2024-2025

21 Styrelsens förslag på medlemsavgifter 2024-2025

22 Förslag till Arvodesreglemente Funktionsrätt Sverige

23 Motion 1. Färdtjänst och skolskjuts – en rättighet

24 Motion 2. Kommunikationshjälpmedel

25 Motion 3. Digital delaktighet

26 Motion 4. Folkhögskolornas långa kurser

27 Motion 5. Säkerställande av folkhögskolornas uppdrag

28 Motion 6. Unga som varken arbetar eller studerar

29 Motion 7. Gör Funktionsrättskonventionen till lag

30 Motion 8. Funktionsrätt Sveriges roll som nav och samverkansyta för patientorganisationer

31 Styrelsens förslag till kongressprioriteringar

32 a Nomineringar till styrelsen 2023

32 b Valberedningens förslag 2023

32 c Presentation av Valberedningens förslag 2023

37 Styrelsens förslag till riktlinjer för valberedning i Funktionsrätt Sverige

39 Styrelsens förslag till riktlinjer för Arvodeskommitté

Fullmakt