21 Styrelsens förslag på medlemsavgifter 2024-2025