22 Förslag till Arvodesreglemente Funktionsrätt Sverige