37 Styrelsens förslag till riktlinjer för valberedning i Funktionsrätt Sverige