39 Styrelsens förslag till riktlinjer för Arvodeskommitté