Vill ditt parti verka för att lagstiftningen förändras så att personer med funktionsnedsättningar skyddas mot hatbrott, på jämlik grund med andra diskrimineringsgrunder?

Vänsterpartiet logotyp

Ja. Skyddet för personer med funktionsnedsättning måste säkerställas genom att hatbrott och förolämpning mot gruppen ska ingå i brottsbalkens bestämmelser om hets mot folkgrupp.

Socialdemokraterna logotyp

Socialdemokraterna:

Nej. Även om funktionsnedsättning inte finns med i själva regleringen om hatbrott finns ett generellt skydd till exempel genom att en persons utsatta ställning påverkar hur allvarligt man ser på brottet.

Miljöpartiet logotyp

Miljöpartiet de gröna

Ja. Miljöpartiet driver sedan tidigare att kön ska läggas till som särskild straffskärpningsgrund, alltså en typ av hatbrott. Vi tror att det även vore bra att utreda möjligheten att införa en liknande regel för funktionsnedsättning. Detta kan göras inom ramen för en bredare översyn av det straffrättsliga skyddet för personer med funktionsnedsättningar.

Liberalerna

Ja, se Liberalernas svar på frågan om en översyn av det straffrättsliga skyddet.

Centerpartiet

Ja. Vi vill att även funktionsnedsättning ska utgöra en grund för hatbrott inom ramen för hets mot folkgrupp enligt våra straffrättsliga system. Genom en sådan ordning skulle vi i större utsträckning kunna skydda och få klarhet kring omfattningen av den brottslighet som förekommer på området.

Vi vill också öka anslagen till polisens hatbrotts- och demokratienhet för att dessa ska kunna bedriva ett bredare och mer effektivt arbete.

 

Kristdemokraterna logotyp

Kristdemokraterna

Ja, se Kristdemokraternas svar på frågan om en översyn av det straffrättsliga skyddet.

Moderaterna logotyp

Moderaterna

Nej, det är inte en fråga som Moderaterna driver. Däremot vill Moderaterna se över hela brottsbalken. Med ett större fokus på brottsoffret kan man också göra en bedömning av människors utsatthet i olika situationer.

Sverigedemokraterna

Ja. Genom att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar till svensk lag tror vi att det går att stärka rättsskyddet för personer med funktionsnedsättningar.