Tillgänglighet på webbplatsen

Funktionsrätt Sverige strävar efter att vår webbplats ska vara tillgänglig för alla som besöker den. När vi ser över webbplatsen följer vi internationella riktlinjer för tillgänglig webb WCAG 2.1 på lägst nivå AA. För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i riktlinjerna men vi arbetar ständigt med förbättringar.

Tillgängliga PDF:er

För att uppfylla kraven på tillgängliga PDF:er, ser vi just nu över de PDF:er vi har och kommer att åtgärda de brister vi hittar efter hand.

Ändra storlek på text

Här kan du ändra storlek på text och bakgrundsfärg på webbplatsen.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du inte kommer kan ta del av innehållet på vår webbplats, eller har förslag till förbättringar. Vi kommer att försöka åtgärda problem och svara dig.

  • e-post: info@funktionsratt.se

Tillgänglighet till webben enligt lag

Funktionsrätt Sverige är en ideell organisation som inte omfattas av EU;s direktiv om webbtillgänglighet för offentlig sektor som reglera i den svenska lagen om Digital offentlig service. Lagen kräver bland annat att alla som omfattas av lagen ska ha en tillgänglighetsredogörelse på sin webbplats.

Om du upplever hinder för tillgänglighet till de myndigheter och offentliga webbplatser som omfattas av lagen finns mer information om dina rättigheter på Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Mer om tillgänglighet genom universell utformning

Funktionsrätt Sverige arbetar aktivt med att bidra till ett samhälle för alla. Alla organisationer kan utifrån sina förutsättningar bidra till tillgänglighet genom universell utformning. Ett första steg är att skapa en möjlighet för besökare att anmäla hinder för tillgänglighet. Vill du göra mer? Följ och delta gärna arbetet i projektet Rätt från början.

Sidan uppdaterades 2019-08-29