Skärpta krav på tillgänglighet är nödvändiga för en hållbar utveckling

Sverige har i modern tid inte investerat så lite i framtiden som vi gör nu. Regeringens idag presenterade förslag till statsbudget förändrar inte den bilden. Framtidens dom över 2010-talet kommer att bli hård.

Nationalekonomen Dan Andersson har på uppdrag av den svenska funktionshindersrörelsen nyligen publicerat rapporten ”Dörrarna stängs innan alla fått plats.” Han hävdar där att det senaste decenniets låga bostadsbyggande har ökat omloppstiden för bostadsbeståndet från 70 till 180 år. Även infrastruktursatsningar har släpat efter sedan lång tid. Eftersatta investeringar skapar framtida stora kostnader.

Det finns inga billiga lösningar till ökat byggande eller förbättrad infrastruktur. De lagar vi haft i decennier om tillgänglig kollektivtrafik och tillgänglighet vid ny- och ombyggnation av byggd miljö, efterlevs inte. Att göra avsteg från dessa lagstadgade krav är ingen hållbar lösning utan skjuter kostnader på framtiden. Därför är det viktigt att förebygga ytterligare lagbrott genom att förstärka diskrimineringslagstiftningen, så att oskäliga avsteg från tillgänglighetskraven inte längre tillåts.

– Människor som har oturen att drabbas av ohälsa, riskerar i dagens Sverige i allt högre grad att hamna i utanförskap, säger Handikappförbundens vice ordförande Pelle Kölhed. Det är ingen politik för en hållbar utveckling. Ett tillgängligt och inkluderande samhälle lönar sig! Vi har räknat på det.

 Presskontakter:

Pelle Kölhed

Vice ordförande

070-518 04 97

Mikael Klein

Intressepolitisk chef

070-480 71 66

08-546 404 00