Bengt Eliasson, Liberalerna ”Sluta se funktionshindersfrågor som ett särintresse”

Bilden visar Gabriella Ahlström till vänster och Bengt Eliasson till höger”Vi behöver sluta se funktionshindersfrågor som ett särintresse och vi behöver politiker som vågar ta ett steg framåt.”
De slutorden från Bengt Eliasson (L) avslutade också Funktionsrätt Sveriges serie partisamtal med riksdagspartierna.

Onsdagen den 13 april avslutades Funktionsrätt Sveriges samtalsserie med partiledare och andra representanter för riksdagspartierna. Sista ut var Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson för funktionshindersfrågor, som på kort varsel hoppat in som ersättare för tidigare partiledaren Nyamko Sabuni.

Gabriella Ahlström, journalist och författare, var dagens samtalsledare. Hon inledde med en fråga som står i fokus för Funktionsrätt Sverige i valet 2022: Hur ska vi nå målet med en jämlik hälsa för alla?

– Ett steg är att få till ett vårdval inom primärvården där man kan välja sin sköterska och sin läkare, som följer en över tid och lär känna en. Vi måste också flytta in vårdvalet också inom specialistvården, så att man kan välja sin primärvårdskontakt även inom specialistvården. Man ska inte behöva gå till vårdcentralen hela tiden. Sedan måste vi få till mer nationella riktlinjer för habilitering och rehabilitering, så att den blir jämlik över landet, säger Bengt Eliasson.

En ny primärvårdsreform är på gång, som skärper patientens rätt till en fast läkarkontakt. Men det finns en brist på läkare inom primärvården och är svårt att få läkare att söka de tjänsterna. Gabriella Ahlström frågar Bengt Eliasson hur långt vi från målet om en fast läkarkontakt.

– Tyvärr ganska så långt. Det krävs fasta läkare på fasta tjänster och då måste man få till fler läkare. Jag tror att vi behöver fånga upp primärvården och göra den till ett tydligare nav i vården. Det handlar om att föra över resurser från specialistvård, men också om att det behövs mer pengar ut i systemet.

”Alltför långtgående inkludering”

Skolfrågan har länge varit en kärnfråga för Liberalerna. Bengt Eliasson betonar att det behövs en lång rad insatser för att skapa lärmiljöer som passar för alla elever. Han refererar bland annat till kommuner som arbetar med att utforma skolor som fungerar för elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Bengt Eliasson talar om behovet av mer kunskap om behoven hos elever med funktionsnedsättningar, men han upprepar samtidigt Liberalernas tidigare uttalanden om att ”inkluderingen har gått för långt” i klassrummen.

– Det pågår en alltför långtgående inkludering. Det har blivit till en exkludering i stället. Vi behöver återupprätta alltifrån särskolan till spetsklasser och resursklasser. Barn är olika och man kan inte använda ”one-size-fits-all”. Då halkar barn utanför, både de barn som behöver extra stöd, men också de barn som behöver mer stimulans och gå före, säger Bengt Eliasson.

”Vi måste bara skärpa oss”

Vad vill Liberalerna göra för att personer med funktionsnedsättning ska komma in på arbetsmarknaden?

Bengt Eliasson betonar att Arbetsförmedlingen och andra arbetsförmedlande instanser måste ge arbetsgivare de kunskaper och det stöd som behövs för att förstå att personer med funktionsnedsättning behövs ute i arbetslivet. Här lyfter Bengt Eliasson särskilt de offentliga arbetsgivarnas ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning. Det här är något som fungerar dåligt idag, betonar Eliasson.

– Tragiskt nog är det offentliga Sverige de sämsta arbetsgivarna när det gäller personer med funktionsnedsättning. Där har vi som är politiker på olika nivåer ett direkt ansvar. Där måste vi bara skärpa oss. Det här är inte okej.

Ny myndighet med allmän rättshjälp

Många personer med funktionsnedsättning upplever att det inte är en likhet inför lagen idag. Ett av de största problemen är att det nästan är omöjligt att få rättshjälp i förvaltningsdomstolen och att den som driver sitt fall till domstol riskerar att få betala dryga rättegångskostnader ur egen ficka. Liberalerna vill reformera rättshjälpssystemet genom att införa en helt ny myndighet.

– Vi vill införa en bredare myndighetsfunktion i Sverige som vi kallar för LSS- inspektion, inspirerad av Skolinspektionen. Det är en myndighet som ska stå på rättighetsbärarens sida och den ska innehålla en allmän rättshjälp för personer med funktionsnedsättning som behöver driva överklagandemål.

Vill höja statsbidragen

Liberalerna vill höja statsbidragen till funktionsrättsorganisationerna. Men Bengt Eliasson betonar att även bidrag till andra civilsamhällesorganisationer behöver höjas.

– De organisationer i civilsamhället som bär samhällets funktioner på sina axlar behöver både ett indexerat stöd som följer med prisutvecklingen och ett höjt stöd från början.

Gabriella Ahlström avslutade med att fråga Bengt Eliasson hur vi kan säkerställa att funktionsrättsperspektivet inte glöms bort, utan att det kommer in i alla enskilda frågor oavsett hur dagsagendan ser ut.

– Vi behöver sluta se funktionshindersfrågor som ett särintresse. Det handlar om mänskliga rättigheter. Vi behöver politiker som vågar ta ett steg framåt, avslutar Bengt Eliasson.

Text: Tor Gustafsson

Vill du veta mer?

Hela serien partiledarsamtal finns tillgänglig via vår Youtubekanal. Du hittar också samtalen på den här sidan:

Partiledarsamtal om funktionsrätt