Utfrågning L

Bilden visar Gabriella Ahlström till vänster och Bengt Eliasson till höger

Bilden visar Gabriella Ahlström till vänster och Bengt Eliasson till höger