Slutreplik DN Debatt ”Statens bidrag hjälper inte elever med funktionsnedsättning”

Kärnfrågan i vår första artikel på DN Debatt är behovet av att följa upp och ta fram statistik om elever med funktionsnedsättning. I denna slutreplik tar vi upp hur finansieringen av skolan påverkar elever med funktionsnedsättning i behov av stöd: Dessa elever tillhör de som blir hårdast drabbade när kommunerna skär i sina budgetar.

Läs vår debattartikel  i DN Debatt ”Skollagen fungerar inte för funktionsnedsatta elever” 

Läs slutrepliken på DN Debatt ”Statens bidrag hjälper inte funktionsnedsatta elever”