#SLUTVILLKORAT

#SLUTVILLKORAT är ett upprop för kvinnor med funktionsnedsättning. Gruppen har en hemsida och en sluten Facebookgrupp #Slutvillkorat som för närvarande har 530 medlemmar.

Budskapet, som Funktionsrätt Sverige delar är att:

Det är dags för oss kvinnor med funktionsnedsättning att säga ifrån och inte längre hålla tyst om att det stöd vi har rätt till många gånger innebär att vi blir utsatta för sexuella övergrepp.
Vårt stöd skall inte villkoras!
Att säga ifrån kan innebära att jag blir lämnad på ett okänt ställe,
på toaletten eller inte får tolkhjälp.

Vill du veta mer?
denise@cresso.nu
Telefon: 0706-148 146