Socialtjänstministern måste säkerställa att de allvarliga bristerna inom SiS upphör

Baksidan av en person syns, vänd mot en vit tegelväggSocialtjänstministern måste genast säkerställa att undermålig och rättsosäker verksamhet inom SiS upphör. Den uppmaningen riktar nu Funktionsrätt Sverige och Autism Sverige direkt till det ansvariga statsrådet, efter den senaste tidens uppmärksamhet av allvarliga brister i vården som påvisats efter en inspektion från JO.

Justitieombudsmannen har inspekterat SiS-hemmet Rebecka och avslöjat allvarliga brister i vården. I en skrivelse till till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall riktar Funktionsrätt Sverige och Autism Sverige två uppmaningar till statsrådet:

  • Att hon genast säkerställer att undermålig och rättsosäker verksamhet inom SiS upphör.
  • Att det finns adekvat kompetens och handledning för personal som vårdar och arbetar med barn och unga med funktionsnedsättning, särskilt i de fall komplex problematik föreligger.

Skrivelsen tar särskilt upp de allvarliga brister som framkommit när det gäller de särskilda enheter för tvångsvård av flickor med funktionsnedsättning och komplex annan problematik. De intagna flickorna hålls oftast inlåsta på sina rum och det finns oklarheter både bland personal och ledning vad de betraktar som avskiljning.

Funktionsrätt Sverige och Autism Sverige skriver att ”det framträder en bild där SiS underlåtit att bedriva en vård värd namnet”.