20637492-facing-problems-and-challenging-obstacles-in-life (2)

Baksidan av en person syns, vänd mot en vit tegelvägg