Sorg och saknad efter Ing-Marie Wieselgrens bortgång

Funktionsrätt Sverige beklagar Ing-Marie Wieselgrens bortgång.

I sin gärning som psykiater, överläkare och psykiatrisamordnare vid SKR var hon en central och bärande röst i arbetet för psykisk hälsa. Ing-Marie Wieselgren arbetade oförtrutet och med stor vishet, engagemang och värme för människor med psykisk ohälsa.

”Ing-Marie Wieselgren lämnar ett stort tomrum efter sig. Jag minns henne med stor värme och uppskattning”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige. ”Vi kommer tillsammans med våra medlemsförbund och andra aktörer att fortsätta det viktiga arbetet för rätten till psykisk hälsa – till diagnos, behandling och stöd i rätt tid.”